2015. június 29., hétfő

Rólatok beszéltem: 2015 június 13, New York

Itt van a konferencia előadása magyarul

Beszéltem az elmúlt 6 év online collaborációs munkáinkről,  a terveinkről, hogy hogyan lehet ezt az amerikai magyar iskolák és  magyarorszái gyerekek online együttmúködésére használni.
 Így mód lenne a külföldön élő magyar gyerekkkel is megismertetni ammagyar kultúrát, hagyományokat és  a magyar nyelvet.